O nás

                                                          

Založení Spolku chovatelů koní Chrudimska se datuje ke dni 3.2.1997.

Toto zájmové dobrovolné sdružení chovatelů, majitelů a příznivců koní je zaměřeno na  prosazování chovatelských a ekonomických zájmů chovatelů a majitelů koní v oblasti chovu i sportovní činnosti. Mezi další aktivity patří informační a publikační práce a poradenská služba v chovu koní. Také se podílíme na organizování výstav a přehlídek koní v našem okrese.

Patříme mezi příspěvkové organizace hospodařící s příspěvky svých členů, příspěvky a dary od sponzorů. Dále můžeme disponovat s majetkem pronajatým a svěřeným do správy.

ČLENOVÉ SPOLKU: 

 

Předseda:            Milan Rýdl                  Orel

Členové výboru: Marcela Sojková          Topol

                            Pavel Chvojka             Stolany

                            Stanislav Hrubý           Hrochův Týnec

Členové:             Miluše Doležalová         Kozojedy

                            MVDr Josef Dvořák       Barchov

                            Josef Horák                 Stíčany    

                            Miroslav Janáček          Chrudim

                            Josef Kučera                Moravany

                            Bohuslav Novotný         Lány

                            František Pecka           Sobětuchy

                            Karel Říha                   Dolní Roveň

                            Antonín Semrád          Načešice

                            Václav Wimmer           Vrcha